Lektorský tým terapeutického výcviku GESTALT STUDIA

Lektoři teorie

doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.Jan Roubal

Jako psychoterapeut pracuji více než dvacet let a již více než patnáct let psychoterapii také učím a superviduji. Stále mne to těší a rád se také pořád sám učím od svých klientů, studentů a kolegů. Gestalt terapie je mým mateřským psychoterapeutickým jazykem. Základní výcvik v gestalt terapii u zahraničních číst dál ...

JUDr. PhDr. Stanislava Dudová Stanislava Dudová

Psychoterapii se věnuji něco přes 20 let. Vnímám jí zároveň jako činnost velmi starou, která v sobě nese hlubokou zkušenost věků a zároveň jako činnost velmi mladou, která umožňuje množství objevů na každém kroku. Nevnímám jí jako cestu snadnou, ale číst dál ...

MUDr. Martin Černý, Ph.D. Martin Černý

Vystudoval jsem lékařskou fakultu v Plzni v roce 2000, jako psychiatr a psychoterapeut jsem začínal v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze, od roku 2006 jsem pracoval na Psychiatrické klinice v Praze, od ledna 2011 jako vedoucí lékař a psychoterapeut nově zřízeného číst dál ...

 

Lektoři dovedností

Mgr. Tomáš Přikryl Tomáš Přikryl

Narodil jsem se a žiji v Brně a vystudoval jsem tam také psychologii na Filozofické fakultě MU. Absolvoval jsem dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR v letech 1992-1996 a v letech 1999-2003 kompletní výcvik v Gestalt číst dál ...

Mgr. Darina Fialová Darina Fialová

Studovala jsem FF MU v Brně klinikou psychologii, které se od roku 1997 také věnuji. Zpočátku jsem pracovala v Krizovém centru pro děti a mládež v Ústí nad Orlicí, nyní jako psycholožka, terapeutka a supervizorka na klinickém ambulantním pracovišti číst dál ...

Mgr. Roland Cagáň Roland Cagáň

Som psychológ a ako terapeut pracujem od roku 1999, od 2008 v súkromnej praxi. Venujem sa individuálnej práci s dospelými a pármi. Geštalt terapia ma oslovila už od prvej knihy a preto som sa stal absolventom prvého behu slovenskej vetvy. číst dál ...

 

Výcvikoví terapeuti

Mgr. Jana Míchalová Jana Míchalová

Jsem vystudovaná psycholožka a gestalt terapeutický výcvik mi dal velmi dobrý nástroj pro moji psychoterapeutickou číst dál ...

Mgr. Marek Nečas Terapeut Marek Nečas

Psycholog, terapeut, kouč. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně. Řadu let jsem pracoval jako číst dál ...

Mgr. Dagmar Dokoupilová Dagmar Dokoupilová

Po studiích na FFUP v Olomouci jsem v roce 1997 začala pracovat nejprve na Psychiatrické klinice FN v Olomouci, číst dál ...

Mgr. Petr Pašek Terapeut Petr Pašek

Narodil jsem se v Ústí nad Labem. Jsem ženatý a s rodinou žijeme na maloměstě na západ od Prahy. Vystudoval jsem číst dál ...

 

Výcvikoví supervizoři

PhDr. Mgr. Jaromír Chrášťanský Jaromír Chrášťanský

Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem nejprve vystudoval Pedagogickou fakultu (výtvarnou výchovu a také arteterapii). Díky dalšímu studiu na Psychoterapeutické fakultě v Praze jsem se začal více zajímat o psychoterapii a psychologii. Potom jsem absolvoval číst dál ...

MUDr. Elena Křivková Elena Křivková

Narodila jsem se na Slovensku, ale od r. 1988 žiji v Čechách.

Profesní dráhu jsem začínala jako psychiatr na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Pracovala jsem především na otevřeném oddělení a v léčebně návykových nemocí, kde jsem mohla pracovat číst dál ...

MUDr. Ján Ballx Ján Ballx

Narodil som sa v Nitre, promoval som na lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Psychoterapeutický Gestalt výcvik som ukončil v roku 2003, absolvoval som aj ďaľšie vzdelávanie na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Dánsku a vo Veľkej Británii. Pracoval som na psychiatrických klinikách v Nitre, v Bratislave a v Londýne. číst dál ...

 

Externí lektoři

Dr. Nancy Amendt-Lyon Nancy Amendt-Lyon

I was born in New York, NY, and studied psychology in the United States, Switzerland, and Austria, earning an MA and a Dr. phil. Since 1978 I have číst dál ...

M. D. Gianni Francesetti Gianni Francesetti

I was born in Torino, North-West Italy, where I graduated in medicine and then in psychiatry (my mentor in phenomenological psychiatry is Eugenio Borgna). číst dál ...

Maga. Beatrix Wimmer Beatrix Wimmer

I am Psychologist and Gestalt Psycho-therapist in Austria. I have studied Psychology at the University of Innsbruck and Vienna; my thesis was on the topic of ... číst dál ...

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Michal Miovský

Absolvent jednooboro- vého magisterského studia psychologie při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením číst dál ...