Lektorský tým terapeutického výcviku GESTALT STUDIA

Lektoři teorie

doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.Jan Roubal

Jako psychoterapeut pracuji od roku 1998. Od roku 2000 psychoterapii také učím a superviduji. Stále mne to těší a rád se také pořád sám učím od svých klientů, studentů a kolegů. Gestalt terapie je mým mateřským psychoterapeutickým jazykem. Základní výcvik v gestalt terapii u zahraničních číst dál ...

JUDr. PhDr. Stanislava Dudová Stanislava Dudová

Psychoterapii se věnuji něco přes 20 let. Vnímám jí zároveň jako činnost velmi starou, která v sobě nese hlubokou zkušenost věků a zároveň jako činnost velmi mladou, která umožňuje množství objevů na každém kroku. Nevnímám jí jako cestu snadnou, ale číst dál ...

MUDr. Martin Černý, Ph.D. Martin Černý

Vystudoval jsem lékařskou fakultu v Plzni v roce 2000, jako psychiatr a psychoterapeut jsem začínal v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze, od roku 2006 jsem pracoval na Psychiatrické klinice v Praze, od ledna 2011 jako vedoucí lékař a psychoterapeut nově zřízeného číst dál ...

 
Mgr. Petr OdstrčilPetr Odstrčil

Soukromou psychoterapeutickou praxi jsem založil v roce 1994. Pracuji v centru Viaduct jako individuální, párový a skupinový psychoterapeut. Mám výcviky v Gestalt terapii, PBSP a Biosyntéze. Ve svém přístupu se snažím všímat si všech rovin lidského bytí a pomáhat je vhodně propojovat s tělesným prožíváním klienta. číst dál ...

PhDr. Jiří Drahota Jiří Drahota

Psychoterapeut a supervizor. Klinický psycholog. Spoluzakladatel psychoterapeutických institutů IVGT a INSTEP. Vyučuji v institutech SUR a INDEPT. Zaměřuji se na vzdělávání v psychoterapii, práci se skupinami a komunitami.
Výcviky: SUR, Gestalt terapie a psychosyntéza, primitivní exprese.
Specialita: řídí Integrační centrum Zahrada a nechal zde postavit jurtu.

Lektoři dovedností

Mgr. Tomáš Přikryl Tomáš Přikryl

Narodil jsem se a žiji v Brně a vystudoval jsem tam také psychologii na Filozofické fakultě MU. Absolvoval jsem dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR v letech 1992-1996 a v letech 1999-2003 kompletní výcvik v Gestalt číst dál ...

Mgr. Darina Fialová Darina Fialová

Pracuji jako klinická psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka. Vedu Ambulanci klinické psychologie v Kostelci nad Orlicí, kde se společně s fyzioterapeutem a masérem snažíme vytvořit léčebný program pro psychosomatické pacienty. Díky spolupráci s rehabilitačními lékaři, ... číst dál ...

Mgr. Roland Cagáň Roland Cagáň

Som psychológ a ako terapeut pracujem od roku 1999, od 2008 v súkromnej praxi. Venujem sa individuálnej práci s dospelými a pármi. Geštalt terapia ma oslovila už od prvej knihy a preto som sa stal absolventom prvého behu slovenskej vetvy. číst dál ...

 

Výcvikoví terapeuti

Mgr. Jana Míchalová Jana Míchalová

Jsem vystudovaná psycholožka a gestalt terapeutický výcvik mi dal velmi dobrý nástroj pro moji psychoterapeutickou číst dál ...

Mgr. Marek Nečas Terapeut Marek Nečas

Psycholog, terapeut, kouč. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně. Řadu let jsem pracoval jako číst dál ...

Mgr. Dagmar Dokoupilová Dagmar Dokoupilová

Po studiích na FFUP v Olomouci jsem v roce 1997 začala pracovat nejprve na Psychiatrické klinice FN v Olomouci, číst dál ...

Mgr. Petr Pašek Terapeut Petr Pašek

Narodil jsem se v Ústí nad Labem. Jsem ženatý a s rodinou žijeme na maloměstě na západ od Prahy. Vystudoval jsem číst dál ...

 

Výcvikoví supervizoři

PhDr. Mgr. Jaromír Chrášťanský Jaromír Chrášťanský

Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem nejprve vystudoval Pedagogickou fakultu (výtvarnou výchovu a také arteterapii). Díky dalšímu studiu na Psychoterapeutické fakultě v Praze jsem se začal více zajímat o psychoterapii a psychologii. Potom jsem absolvoval číst dál ...

MUDr. Elena Křivková Elena Křivková

Narodila jsem se na Slovensku, ale od r. 1988 žiji v Čechách.

Profesní dráhu jsem začínala jako psychiatr na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Pracovala jsem především na otevřeném oddělení a v léčebně návykových nemocí, kde jsem mohla pracovat číst dál ...

MUDr. Genovéva Almássy MUDr. Genovéva Almássy

Narodila som sa na Slovensku, štúdium medicíny som absolvovala v Bratislave v roku 2003, ďalších 11 rokov som pracovala v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku, od roku 2009 sa pridala súkromná psychiatrická a psychoterapeutická prax v Bratislave. Od roku 2017 pracujem v Českej republike, kde som dva roky viedla psychiatrické oddelenie ... číst dál ...

 

Externí lektoři

Dr. Nancy Amendt-Lyon Nancy Amendt-Lyon

I was born in New York, NY, and studied psychology in the United States, Switzerland, and Austria, earning an MA and a Dr. phil. Since 1978 I have číst dál ...

M. D. Gianni Francesetti Gianni Francesetti

I was born in Torino, North-West Italy, where I graduated in medicine and then in psychiatry (my mentor in phenomenological psychiatry is Eugenio Borgna). číst dál ...

Maga. Beatrix Wimmer Beatrix Wimmer

I am Psychologist and Gestalt Psycho-therapist in Austria. I have studied Psychology at the University of Innsbruck and Vienna; my thesis was on the topic of ... číst dál ...

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Michal Miovský

Absolvent jednooboro- vého magisterského studia psychologie při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením číst dál ...