JUDr. PhDr. Stanislava Dudová

Psychoterapeutka Stanislava DudováPsychoterapii se věnuji něco přes dvacet let. Vnímám jí zároveň jako činnost velmi starou, která v sobě nese hlubokou zkušenost věků a zároveň jako činnost velmi mladou, která umožňuje množství objevů na každém kroku. Nevnímám ji jako cestu snadnou, ale rozhodně jako dobrodružnou a půvabnou a věřím, že pro lidi užitečnou.

V průběhu práce se mi občas podaří zahlédnout nějakou klinicky užitečnou zákonitost nebo zajímavé uspořádání jevů, které může posloužit terapeutické praxi nebo výuce. Jsem za to vděčná především klientům, kteří mi ukazují odvahu a důvěru v nesmírnou životaschopnost lidské psychiky a také dlouhé řadě kolegů, kteří pracovali na poli psychoterapie přede mnou, a o jejichž poznání se dnes mohu opřít.

Nejbližší ze všech terapeutických přístupů je mi gestalt terapie. Mám ji ráda zejména proto, že se zaměřuje nejen na samotné jevy, ale především na živoucí vztahy a procesy mezi nimi. Než jsem se s gestalt terapií setkala, věnovala jsem se např. výcviku v holotropním dýchání nebo v kognitivně behaviorální terapii, a gestalt mi přinesl velmi otevřený a zároveň komplexní terapeutický přístup, který poskytuje prostor pro řadu aspektů lidské zkušenosti, od hluboce spirituálních až po naprosto praktické. V posledních letech se zabývám spíše integrativním pojetím psychoterapie, velmi si vážím jiných přístupů a často čerpám z jejich bohatství, nicméně gestalt terapie ke mně promlouvá nejvíce a mé terapeutické uvažování ovlivnila zásadním způsobem.

Mými prvními učiteli gestalt terapie byli zejména Dan van Baalen a Groo Scotun z Norsk Gestalt Institute, Ernst Knijf, Petr Deturck a Ria Verlinden z belgického Multi-di Mens, v poslední době především Ken Evans z britského. Základní výcvik jsem ukončila v roce 1996 a dále jsem měla potěšení učit se od řady terapeutických osobností na pokračujících workshopech a seminářích. V roce 2011 jsem ukončila výcvik v gestalt supervizi.

Pokud jde o klinickou praxi, aktuálně pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice v Praze, kde se věnuji klientům s širokým okruhem psychosomatických obtíží. Mými dřívějšími pracovišti byly např. Psychosomatická laboratoř Ústavu pro péči o matku a dítě (1990 -92), kde jsem začínala v oboru gynekologické a porodnické psychosomatiky, Fokus Praha (1991-93), kde jsem se dozvěděla více o terapii a rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, III. Chirurgická klinika VFN v Praze (1992-94), kde jsem pracovala jako psycholog na somatickém oddělení a Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (1992 -2001), kde jsem se věnovala všeobecné psychoterapeutické praxi a zejména problematice časných psychóz.

Vedle klinické praxe se v posledních letech čím dál více věnuji výuce a supervizi, pracuji např. jako lektor teorie a metod ve Výcviku integrace v psychoterapii a ve Výcviku pro skupinovou terapii Instep, a také jako individuální a skupinový supervizor v gestalt modalitě. Učení i supervize mne velice baví a těším se na společné bádání, objevování a cvičení v rámci Gestalt studií.