Kdo ve výcviku učí

Lektorský tým je pečlivě sestaven jako provázaný organismus, který využívá znalostí a dovedností jednotlivých lektorů k tomu, aby studenti v ucelené podobě postupně nabývali sebepoznání, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou potřebné pro dobrou praxi psychoterapeuta.

Lektoři výcviku přináší svoji bohatou psychoterapeutickou praxi v různých kontextech a mohou tak studentům zprostředkovat pohled do různých uplatnění psychoterapie, zvláště v klinické a poradenské oblasti. Lektoři nejen používají gestalt terapeutický přístup v praxi, ale rozvíjejí jej i v teoretické podobě, účastní se odborných psychoterapeutických konferencí v ČR i v zahraničí, publikují a vyučují psychoterapii v psychoterapeutických výcvicích či v univerzitním prostředí. Širokým rozpětím profesních zkušeností tým lektorů reaguje jak na místní české kulturní a společenské podmínky psychoterapeutické práce, tak na mezinárodní vývoj oboru.

Výcvikový tým se skládá ze tří interních a čtyř externích lektorů teorie (včetně zahraničních), tří lektorů nácviku dovedností, čtyř výcvikových terapeutů a tří supervizorů. Podrobné informace o lektorech najdete v sekci lektorský tým.

Zahraniční lektoři

Náš výcvik chce studentům poskytnout také možnost učit se od předních zahraničních odborníků. Jejich přednášky a workshopy se budou věnovat tématům, kterým se tito lektoři dlouhodobě věnují, a jsou zahrnuty v programu i ceně výcviku.

V 1. běhu výcviku učí následující lektoři, pro 2. běh domlouváme návštěvy dalších zahraničních odborníků.

Gianni Francesetti je bývalým prezidentem Evropské asociace pro gestalt terapii, autorem knih a článků na téma gestalt terapie v klinické praxi a psychopatologie z pohledu teorie gestalt terapie.

Nancy Amendt-Lyon je prezidentkou rakouské asociace gestalt terapie, která studovala přímo u Laury Perls. Je autorkou textů o aplikaci gestalt terapie v klinické praxi a kreativitě.

Beatrix Wimmer je současnou prezidentkou Evropské asociace pro gestalt terapii a členkou komise pro profesionální kompetence a standardy kvality Evropské asociace pro gestalt terapii.

Podrobná CV těchto lektorů najdete zde.