Kdo ve výcviku učí

Kdo ve výcviku učí

Lektorský tým je pečlivě sestaven jako vzájemně provázaný organismus, který využívá znalostí a dovedností jednotlivých lektorů k tomu, aby studenti v ucelené podobě postupně nabývali sebepoznání, teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro dobrou praxi psychoterapeuta.

Lektoři výcviku přináší svoji bohatou psychoterapeutickou praxi v různých kontextech a mohou tak studentům zprostředkovat pohled do různých uplatnění psychoterapie, zvláště v klinické a poradenské oblasti. Lektoři nejen používají gestalt terapeutický přístup v praxi, ale rozvíjejí jej i v teoretické podobě, účastní se odborných psychoterapeutických konferencí v ČR i v zahraničí, publikují a vyučují psychoterapii v psychoterapeutických výcvicích či v univerzitním prostředí. Širokým rozpětím profesních zkušeností tým lektorů reaguje jak na místní české kulturní a společenské podmínky psychoterapeutické práce, tak na mezinárodní vývoj oboru.

Výcvikový tým se skládá ze tří lektorů teorie, třílektorů nácviku dovedností, čtyř výcvikových terapeutů a tří supervizorů. Podrobné informace o lektorech najdete ZDE.