Cena psychoterapeutického výcviku

Cena výcviku

Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti, teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi a náklady na konzultace závěrečné práce i závěrečnou zkoušku.

Celkem se jedná o 940 výukových hodin (1 výuková hodina je v našem výcviku 60 minut). Cena jedné výukové hodiny (60 minut) je pro studenta 357 Kč.

Celková cena výcviku je 56 053 Kč za školní rok. Celková doba výcviku je šest let. Uvedená cena výcviku je předběžná a orientační pro výcvikový ročník, který bude zahájen na podzim 2023. Vzhledem k těžko předvídatelnému ekonomickému vývoji v ČR i možné vysoké inflaci může být ještě cena odpovídajícím způsobem upravena.

Navíc k ceně výcviku si studenti sami hradí pouze individuální terapii (50 hodin) a individuální supervizi (10 hodin).

CO JE V CENĚ VÝCVIKU?

Náš výcvik provází studenty až k získání závěrečného certifikátu. Reagujeme tak na relativně častou praxi, kdy studenti různých výcviků nejsou schopni výcvik formálně dokončit zkouškou. Dodatečné povinnosti mimo samotný výcvikový program často vedou k tomu, že jen menší část studentů dojde až k úspěšnému konci.

Náš výcvikový program je proto sestavený tak, aby co největší množství studentů opravdu dokončilo výcvik s certifikátem opravňujícím k samostatné terapeutické práci. V ceně výcviku je tak zahrnuta nejen teorie, skupinová sebezkušenost, nácvik dovedností, ale také skupinová supervize, vedení závěrečné práce i samotná závěrečná zkouška. V průběhu výcvikových setkání jsou studenti postupně systematicky vedeni k sepsání závěrečné práci a následné závěrečné zkoušce, po které ještě v rámci výcviku obdrží certifikát. (Při závěrečných zkouškách květnu 2022 takto úspěšně výcvik dokončilo 22 našich absolventů, tedy téměř celá výcviková skupina.)

Absolvování našeho výcviku představuje investici pro dobré uplatnění psychoterapeutů jak v ČR (program výcviku certifikovaný ČAP a schválený pro zdravotnictví IPVZ), tak v zahraničí. Náš výcvik splňuje kritéria zastřešujících evropských institucí (EAP, EAGT), které požadují vyšší počty výcvikových hodin. Cena našeho výcviku zahrnuje celkový počet 940 hodin.