Cena psychoterapeutického výcviku

Přijímací řízení má dvě kola. Cena za první kolo přijímacího řízení pro uchazeče o výcvik je 600 Kč. Pro ty, kdo postoupí do druhého kola, cena za druhé kolo přijímacího řízení je dalších 600 Kč.

Cena druhého běhu terapeutického výcviku, na který můžete podat přihlášku do 15.12.2017, je 33.000 Kč za školní rok.

Výcvik se skládá ze sebezkušenostní části, teoretické části spolu s nácvikem dovedností a supervizní části. Celková délka výcviku až k získání certifikátu je 7 školních let, vlastní psychoterapeutickou praxi však studenti začínají již ve třetím roce výcviku. Více o struktuře výcviku najdete na stránce "Jak je výcvik postavený". Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti, teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi, přednášky a workshopy zahraničních lektorů a cenu za vedení závěrečné práce i za závěrečnou zkoušku.

Navíc k ceně výcviku si studenti sami hradí individuální terapii (50 hodin) a individuální supervizi (10 hodin). V ceně výcviku není zahrnuto 50 hodin volitelné teorie, kterou lze získat např. účastí na konferencích a seminářích.

Délka výcvikové hodiny je 60 minut.
Cena výcviku nezahrnuje stravu, ubytování a dopravu.