Cena psychoterapeutického výcviku

Cena výcviku

Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti, teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi a náklady na konzultacezávěrečné práce i závěrečnou zkoušku.

Celkem se jedná o 940 výukových hodin (1 výuková hodina je v našem výcviku 60 minut). Cena jedné výukové hodiny (60 minut) je pro studenta 266 Kč.

Celková cena výcviku je 41700 Kč za školní rok. (Tato cena je vyšší než v minulosti, protože zůstává stejný počet hodin i hodinová sazba, celková doba výcviku se ale zkracuje ze sedmi na šest let.)

Navíc k ceně výcviku si studenti sami hradí pouze individuální terapii (50 hodin) a individuální supervizi (10 hodin).