O terapeutickém výcviku

Výcvik staví na otevřenosti a profesionalitě. Je pro nás důležitá otevřenost aktuálnímu dění v psychoterapeutickém oboru v Česku i zahraničí, různým inspirativním proudům v současné gestalt terapii, poznatkům z nejrůznějších oblastí uplatnění psychoterapie i spolupráci s klinickým, univerzitním a výzkumným prostředím.

Přínosem terapeutickému výcviku je důkladný a systematický nácvik praktických terapeutických dovedností potřebných v klinické praxi i v jiných kontextech. Výuka dovedností probíhá v malé skupině se stabilním lektorem, který začínajícímu terapeutovi dlouhodobě poskytuje podrobnou zpětnou vazbu.

Výhodou tohoto výcviku je, že studenta provede jednotlivými fázemi komplexního vzdělávání v psychoterapii až k závěrečnému certifikátu. Po absolvování výcviku si studenti již nepotřebují sami doplňovat další skupinové supervize, závěrečnou práci ani závěrečnou zkoušku. To vše je součástí programu i ceny výcviku GESTALT STUDIA, na jehož konci absolvent bude splňovat kritéria domácích i zahraničních psychoterapeutických společností pro povolání psychoterapeuta.

Lektoři výcviku mají bohatou klinickou psychoterapeutickou praxi. Mnozí z nich rozvíjejí gestalt přístup i v teoretické podobě, účastní se odborných psychoterapeutických konferencí v ČR i v zahraničí, publikují a vyučují psychoterapii v psychoterapeutických výcvicích či v univerzitním prostředí.

Na výuce se také podílí zahraniční lektoři, přední odborníci současné světové gestalt terapie, jako je současný prezident Evropské asociace pro gestalt terapii (Gianni Francesetti) či prezidentka rakouské asociace gestalt terapie (Nancy Amend-Lyon), která studovala přímo u Laury Perlsové.

Výcvik sestavil Jan Roubal, který je odborným garantem výcviku a z podstatné části se podílí přímo na výuce. Jan Roubal je dlouholetým lektorem gestalt terapie s rozsáhlou českou i mezinárodní publikační a přednáškovou činností. Spolueditoval knihy Současná psychoterapie (2010), Gestalt Therapy in Clinical Practice (2013) a Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (2016).

První výcviková skupina (GS1) začala v roce 2015. Při závěrečných zkouškách v květnu 2022  téměř celá výcviková skupina výcvik úspěšně zakončila certifikátem (22 absolventů).

Druhá výcviková skupina (GS2) začala v roce 2017. Studenti půjdou v roce 2023 ke zkoušce ze základních dovedností a výcvik ukončí obhajobou kazuistiky v roce 2025.

Třetí výcviková skupina (GS3) začala v roce 2021. Na jaře 2023 proběhne přijímací řízení do čtvrté výcvikové skupiny (GS4).