Termíny výcviku

Gestalt Studia - 2. běh

GS2 Termíny výcvikových setkání 1. ročníku 2. běhu: 29. 10. - 2. 11. 2018; 5. - 8. 12. 2018; 6. - 9. 2. 2019; 27. - 30. 3. 2019; 5. - 8. 6. 2019

GS2 Termíny výcvikových setkání 2. ročníku 2. běhu: 11. - 14. 9. 2019; 6. - 9. 11. 2019; 15. - 18. 1. 2020; 19.-22.2.2020; 20. - 24. 4. 2020

GS2 Termíny výcvikových setkání 3. ročníku 2. běhu: 14.- 18. 9. 2020; 5.- 7. 11. 2020;  7.- 9.1. 2021; 4.- 6. 3. 2021; 3.- 7. 5.2021

GS2 Termíny výcvikových setkání 4. ročníku 2. běhu: 13.- 17. 9. 2021; 28.- 30. 10. 2021;  13.- 15.1. 2022; 3.- 5. 3. 2022; 2.- 6. 5.2022

GS2 Termíny výcvikových setkání 5. ročníku 2. běhu: 12.-16.9.2022; 8.-10.12.2022; 12.-14.1. 2023; 2.-4.3.2023; 15.-19.5.2023

 

Gestalt Studia - 3. běh

GS3 Termíny výcvikových setkání 1. ročníku 3. běhu: 1. - 4. 9. 2021; 31.10. - 3. 11. 2021; 5. - 8. 1. 2022; 23. - 26. 2. 2022; 27. - 30. 4. 2022; 1. - 4. 6. 2022

GS3 Termíny výcvikových setkání 2. ročníku 3. běhu: 28.9.-1.10.2022; 26.10.-29.10.2022; 14.- 17. 12.2022; 8.3.-11.3.2023; 12.-15.4.2023; 10.-13.5.2023