Uplatnění psychoterapeutického výcviku

Možnosti uplatnění

Naším záměrem je poskytnout studentům vzdělání, se kterým najdou uplatnění v co nejširší oblasti využití psychoterapie. Důraz klademe na znalosti a dovednosti potřebné v klinické praxi.

Uplatnění ve zdravotnictví v České republice. Náš komplextní vzdělávají program v psychoterapii je Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví schválen pro zdravotnictví (aktuálně pro výcvikové běhy zahájené do 16.12. 2025). Kromě absolvování našeho výcviku musí naši absolventi, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví, mít ještě odpovídající VŠ vzdělání, atestaci a specializaci v systematické psychoterapii podle aktuálních požadavků IPVZ.

Uplatnění nejen ve zdravotnictví v České republice. Náš výcvik je certifikován Českou asociací psychoterapeutů (ČAP). Vzhledem k k tomu, že uplatnění psychoterapeutů mimo zdravotnictví není v současné době v ČR právně upraveno, je důležitý také certifikát zastřešujících evropských institucí (viz. dále).

Uplatnění v České republice i v zahraničí. Naši absolventi mají přímou možnost získání evropského certifikátu pro psychoterapii, protože výcvik je akreditován Evropskou asociací pro psychoterapii. Výcvik je také akreditován Evropskou asociací pro gestalt terapii a tak naši absolventi mají i přímou možnost získání Evropského certifikátu gestalt terapeuta.