Uplatnění psychoterapeutického výcviku

Možnosti uplatnění

Naším záměrem je poskytnout studentům vzdělání, se kterým najdou uplatnění v co nejširší oblasti využití psychoterapie. Důraz klademe na znalosti a dovednosti potřebné v klinické praxi.

Uplatnění ve zdravotnictví v České republice. Program výcviku je sestaven tak, by splňoval požadavky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (které navazují na dřívější požadavky České psychoterapeutické společnosti. Program pro první dva běhy našeho výcviku byl schválen pro práci ve zdravotnictví. Nyní je podaná žádost na IPVZ o schválení našeho programu pro nadcházející běh výcviku. Vzhledem k tomu, že program i složení lektorského týmu zůstává ve stejné podobě jako dříve, kdy ke schválení došlo, očekáváme prodloužení schválení pro zdravotnicví. Kromě absolvování našeho výcviku musí naši absolventi, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví, mít ještě odpovídající VŠ vzdělání, atestaci a specializaci v systematické psychoterapii podle aktuálních požadavků IPVZ.

Uplatnění nejen ve zdravotnictví v České republice. Program výcviku je sestaven i s ohledem na kvalifikační požadavky České asociace psychoterapeutů.Vzhledem k k tomu, že uplatnění psychoterapeutů mimo zdravotnictví není v současné době v ČR právně upraveno, je důležitý také certifikát zastřešujících evropských institucí (viz. dále).

Uplatnění v České republice i v zahraničí. Po absolvování našeho výcviku bude mít student splněné náležitosti pro získání evropského certifikátu pro psychoterapii, který vydává Evropská asociace pro psychoterapii. Výcvik je připravován v úzké spolupráci s Evropskou asociací pro gestalt terapii a naplňuje kritéria pro získání Evropského certifikátu gestalt terapeuta.