Přihlášení do výcviku

 

Otevíráme nový běh výcviku v gestalt terapii. Tento, již čtvrtý běh našeho výcviku, začne na podzim 2023.

Přihlášky přijímáme do 15. prosince 2022. Prosíme, zasílejte přihlášky co nejdříve.

K přihlášení do výcviku je potřeba zaslat na adresu info@gestaltstudia.cz tyto dokumenty:

  1. Přihláška (ke stažení ZDE)
  2. Motivační dopis (ke stažení ZDE)
  3. Strukturovaný profesní životopis
  4. Osobní fotografie (samostatná neformální fotografie)

Po obdržení přihlášky se všemi náležitostmi vám pošleme další instrukce o přijímacím řízení.

Podmínkou pro přijetí do výcviku je minimální věk 25 let a ukončené alespoň 3 roky vysokoškolského studia pomáhající profese.

Náš výcvik se do značné míry zaměřuje na přípravu psychoterapeutů pro práci v klinických podmínkách. Vítáme tedy uchazeče, kteří již mají atestaci z klinické psychologie či psychiatrie, nebo se na ni připravují. 

Do výcviku vítáme ty, kdo se chtějí v praxi věnovat psychoterapeutické práci v různých prostředích, nejen v klinice. Velká část výcvikového programu je zaměřena na učení se při práci s klienty. Do výcviku proto přijímáme ty uchazeče, kteří nejpozději v průběhu třetího ročníku začnou přímo pracovat s klienty v různých psychoterapeutických či poradenských kontextech.

Další informace o výcviku najdete ZDE.

 

Sekretářka Jarmila RaymondováS veškerými dotazy se průběžně můžete obracet na naši asistentku Jarmilu Raymondovou emailem (info@gestaltstudia.cz) nebo telefonicky (+ 420 723 922 229).

Těšíme se na Vás!

Tým výcviku GESTALT STUDIA