Přihlášení do výcviku

 

Příjem přihlášek pro čtvrtý běh gestalt studia jsme ukončili datem 15/12/2022. Další pátý běh budeme otevírat na podzim 2025, přijímací řízení (tzn. příjem přihlášek) začne během srpna 2024. Doporučujeme uchazečům sledovat naše webové stránky. 

K přihlášení do výcviku je potřeba zaslat na adresu info@gestaltstudia.cz tyto dokumenty:

  1. Přihláška (ke stažení ZDE)
  2. Motivační dopis (ke stažení ZDE)
  3. Strukturovaný profesní životopis
  4. Osobní fotografie (samostatná neformální fotografie)

Po obdržení přihlášky se všemi náležitostmi vám pošleme další instrukce o přijímacím řízení.

Podmínkou pro přijetí do výcviku je minimální věk 25 let a ukončené alespoň 3 roky vysokoškolského studia pomáhající profese (zejména psychologie, medicína - psychiatrie, event. sociální práce). K získání certifikátu na konci výcviku pak je potřeba ukončené celé vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi.

Náš výcvik se do značné míry zaměřuje na přípravu psychoterapeutů pro práci v klinických podmínkách. Vítáme tedy uchazeče, kteří již mají atestaci z klinické psychologie či psychiatrie, nebo se na ni připravují. 

Do výcviku vítáme ty, kdo se chtějí v praxi věnovat psychoterapeutické práci v různých prostředích, nejen v klinice. Velká část výcvikového programu je zaměřena na učení se při práci s klienty. Do výcviku proto přijímáme ty uchazeče, kteří nejpozději v průběhu třetího ročníku začnou přímo pracovat s klienty v různých psychoterapeutických či poradenských kontextech.

Další informace o výcviku najdete ZDE.

 

Sekretářka Jarmila RaymondováS veškerými dotazy se průběžně můžete obracet na naši asistentku Jarmilu Raymondovou emailem (info@gestaltstudia.cz) nebo telefonicky (+ 420 723 922 229).

Těšíme se na Vás!

Tým výcviku GESTALT STUDIA