Přihlášení do výcviku

Přihlášky do nového běhu výcviku nyní nepřijímáme. Další přijímací řízení pro nové zájemce výcviku budeme otevírat pravděpodobně v roce 2021. Sledujte prosím aktualizace na našich stránkách. 

Podmínkou pro přijetí do výcviku je minimální věk 23 let a ukončené alespoň 3 roky vysokoškolského studia pomáhající profese nebo humanitního zaměření. Výcvik nabízíme těm, kdo se chtějí v praxi věnovat psychoterapeutické práci. Velká část výcvikového programu je proto zaměřena na učení se při práci s klienty. Do výcviku přijímáme ty uchazeče, kteří nejpozději v průběhu třetího ročníku začnou přímo pracovat s klienty (v různých psychoterapeutických či poradenských kontextech).

Sekretářka Jarmila RaymondováS veškerými dotazy se průběžně můžete obracet na naši asistentku Jarmilu Raymondovou emailem (info@gestaltstudia.cz) nebo telefonicky (00 420 723 922 229).

Těšíme se na Vás!

Tým výcviku GESTALT STUDIA