PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Lektorský tým pro Váš terapeutický výcvik

lektorský tým

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.

Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí, nacvičování praktických dovedností supervize začínajících terapeutů. 

Ve výcviku nabízíme učení se ze vzájemného setkání, chceme podporovat vlastní tvořivost našich studentů a poskytujeme jim odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí.

Náš lektorský tým se skládá z domácích i zahraničních odborníků. Výcvik odborně garantuje doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

V současné době běží dvě výcvikové skupiny (začátek v 2015 a 2017), další skupinu budeme otevírat pravděpodobně v roce 2021.

Tým výcviku GESTALT STUDIA