PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Lektorský tým pro Váš terapeutický výcvik

lektorský tým

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.

Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí, nacvičování praktických dovedností supervize začínajících terapeutů. 

Ve výcviku nabízíme učení se ze vzájemného setkání, chceme podporovat vlastní tvořivost našich studentů a poskytujeme jim odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí

Náš lektorský tým se skládá z domácích i zahraničních odborníků. Výcvik odborně garantuje doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Při závěrečných zkouškách v květnu 2022 náš výcvik úspěšně certifikátem zakončilo 22 našich absolventů, tedy téměř celá výcviková skupina GS1 (začátek 2015). V současné době běží dvě další výcvikové skupiny GS2 (začátek 2017) a GS3 (začátek 2021). Čtvrtý běh našeho výcviku začne na podzim 2023. Další skupina bude začínat na podzim 2025 (přihlášky koncem roku 2024).

Tým výcviku GESTALT STUDIA