Jana Míchalová

Psychoterapeutka Jana MíchalováJsem vystudovaná psycholožka a gestalt terapeutický výcvik mi dal velmi dobrý nástroj pro moji psychoterapeutickou práci a bytí s druhým člověkem v terapeutickém kontextu.

Pracovat jsem začínala v Centru pro prevenci drogových závislostí, ale velmi záhy jsem přešla do klinické praxe v ambulanci Fakultní nemocnici Brno, kde pracuji již třináct let. Otevřela jsem také privátní terapeutickou praxi (před děvíti lety). Pracuji primárně s dospělými klienty, někdy také s páry a mladistvými. Zkušenost mám také se skupinovou prací v preventivních programech nebo v klinickém prostředí.

Sedm let jsem externí lektorka několika odborných předmětů na FSS MU. Věnuji se také dalšímu vzdělávání dospělých, převážně ve zdravotnictví a ze znevýhodněných skupin.

Gestalt terapeutický přístup je pro mne pevným základem v psychoterapeutické práci a jsem velmi ráda, že jsem si před lety zvolila právě tento směr mého vzdělávání. Nechávám se však také inspirovat jinými terapeutickými vlivy a čím dál více respektuji tělové zkušenosti a potenciálům člověka.

Mým hlavním zájmem bylo horolezectví a lyžování, mám ráda dobré filmy a kavárny. Aktuálně věnuji hodně času svým dětem.