PhDr. Jaromír Chrášťanský

Psychoterapeut Jaromír ChrášťanskýNarodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem nejprve vystudoval Pedagogickou fakultu (výtvarnou výchovu a také arteterapii). Díky dalšímu studiu na Psychoterapeutické fakultě v Praze jsem se začal více zajímat o psychoterapii a psychologii. Potom jsem absolvoval psychologii na FF UK v Praze a od té doby v Praze žiji a pracuji. V roce 2000 jsem dokončil výcvik v gestalt terapii v Praze, v roce 2011 výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii v Praze a v roce 2012 supervizní výcvik v gestalt modalitě v IVGT v Praze.

Jako psycholog a psychoterapeut jsem pracoval 4 roky v Denním stacionáři Sananim (léčba závislostí), 6 let v Denním sanatoriu Ondřejov (léčba psychóz) a od roku 2011 pracuji částečně na Psychosomatické klinice.

Od roku 2001 také pracuji s klienty v soukromé praxi.

Zaměřuji se na individuální terapii a poradenství dospělých, cvičnou terapii a případovou supervizi pro studenty psychoterapeutických institutů (individuální i ve skupině).