MUDr. Genovéva Almássy

Psychoterapeutka Genovéva AlmássyNarodila som sa na Slovensku, štúdium medicíny som absolvovala v Bratislave v roku 2003, ďalších 11 rokov som pracovala v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku, od roku 2009 sa pridala súkromná psychiatrická a psychoterapeutická prax v Bratislave. Od roku 2017 pracujem v Českej republike, kde som dva roky viedla psychiatrické oddelenie v OLU Albertinum v Žamberku a od roku 2020 pôsobím v Moravskosliezskom kraji, kde som spolupracovala s Nemocnicou vo Frýdku-Místku, CDZ Frýdek Místek a Psychosomatickou ordinací v Místku a v Kopřivnici. V roku 2022 som niektoré aktivity ukončila, aby som sa mohla venovať novému projektu vo Fakultnej nemocnici v Ostrave – vybudovaniu špecializovaného ambulantného programu pre pacientov s Emočne nestabilnou poruchou osobnosti a Poruchami prijmu potravy; ďalej pokračujem v Psychosomatickej ordinácii v Kopřivnici; vo výhľade sú ďalšie projekty v oblasti komunitnej psychiatrie.

Okrem klinickej praxe sa venujem vyučovaniu a supervízii. V rokoch 2008-2017 som bola lektorkou na Fakuklte ošetrovateľstva Slovenskej zdravotníckej univerzity a hosťujúcou lektorkou katedry psychológie Filozofickej fakulty UK Bratislava. Od roku 2017, kedy som absolvovala výsvik v gestalt supervízii, sa venujem individuálnej a skupinovej supervíznej práci, supervidujem i bratislavskú neziskovú organizáciu “Chuť žiť” zameranú na poruchy prijmu potravy. Nepravidelne prednášam pre kolegov-lekárov z rôznych oborov, propagujem aplikáciu základných psychoterapeutických princípov vo všetkých oblastiach medicíny a medzi psychiatrami obhajujem nefarmakologické možnosti liečby a prevencie psychických porúch.

Po ukončení výcviku v Gestalt terapii a po špecializačnej skúške z psychiatrie - oboje v roku 2009 – se stali mojimi stálymi dlhodobými učiteľmi a supervízormi Talia Bar Yoseph Levine z Izraela, Nancy Amendt Lyon z Viedně a Juraj a Soňa Styk zo Švajčiarka.

Okrem gestalt terapie mám výcvik v EMDR, v MDMA-asistovanej terapii, základy DBT a Open dialogu. Gestalt terapie však vnímam ako domov, ako hlboko ľudskú základnú os všetkcýh mojich profesných aktivít i môjho života. Gestalt princípy vytvárajú pre mňa láskavé a jasné miesto, ktoré ma neustále nabáda poctivo hľadať, kto naozaj som - a tvoriť priestor pre toto hľadanie i pre mojich klientov a kolegov v supervízii. To, čo na tejto nekončiacej ceste objavujem, ma privádza k úžasu, smiechu, plaču, vďačnosti a nádeji.

Čo sa týka aktívnej organizovanej činnosti, som spoluzakladateľkou a členkou vedenia Slovenskej asociáce pre Gestalt terapiu, v minulosti som bola členkou dozornej rady Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, som zakaladjúcou členkou Občianskeho združenia Biely kamienok, ktoré v mojom rodnom meste od roku 2016 vedie detskú skupinu s celoročnými aktivitami v lese pre predškolské deti.