MUDr. Jan Roubal

Psychoterapeut Jan RoubalJako psychoterap pracuji více než dvacet let a již více než patnáct let psychoterapii také učím a superviduji. Stále mne to těší a rád se také od svých klientů i studentů učím. Gestalt terapie je mým mateřským psychoterapeutickým jazykem. Základní výcvik v gestalt terapii u zahraničních lektorů z Norska a Belgie (ukončen 1998) mi umožnil hlavně poznávat sám sebe a také objevovat vlastní tvořivost. Praktické zkušenosti jsem sbíral jako psychiatr a psychoterapeut při práci s klienty v rámci denního stacionáře, psychiatrické nemocnice a soukromé praxe.

Teoretické vzdělání v gestalt terapii jsem si doplňoval v navazujícím postgraduálním výcviku, supervizním výcviku, mezinárodním kurzu o gestalt pojetí psychopatologie a také při psaní českých i zahraničních článků a knižních kapitol. Inspirativními učiteli pro mne byli zvláště Daan van Baalen a Ken Evans. Hodně jsem se také naučil od Gianniho Francessetiho při naší spolupráci na editování knihy o uplatnění gestalt přístupu v klinické praxi (Gestalt Therapy in Clinical Practice, From Psychopathology to the Aesthetics of Contact; 2013). Velmi podnětná je pro mne spolupráci se zahraničními kolegy v Evropské asociaci pro gestalt terapii (EAGT), kde pracuji v etické a kompetenční komisi a předsedám výzkumné komisi. Snažím se podporovat výzkum v gestalt terapii, editoval jsem knihu Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy, 2016.

Důležitá je pro mne také otevřenost jiným přístupům. Absolvoval jsem výcvik v Pesso terapii (PBSP) a v integrativní supervizi (ČIS), se Z. Vybíralem editoval přehledovou knihu Současná psychoterapie (2010), založil jsem výcvik Integrace v psychoterapii, na katedře psychologie FSS MU v Brně učím budoucí psychology a psychoterapeuty a jsem členem Centra pro výzkum psychoterapie. Spolupráce s kolegy z jiných psychoterapeutických směrů mi umožňuje vidět, v čem je důležitý přínos gestalt terapie a také v čem se gestalt terapie může dále vyvíjet.

Žiji se svojí ženou a třemi dětmi v Havlíčkově Brodě a jsem vděčný za to, že je nám spolu dobře. Moc rád čtu a chodím po horách.