doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Psychoterapeut Jan RoubalJako psychoterapeut pracuji od roku 1998. Od roku 2000 psychoterapii také učím a superviduji. Stále mne to těší a rád se také pořád sám učím od svých klientů, studentů a kolegů. Gestalt terapie je mým mateřským psychoterapeutickým jazykem. Základní výcvik v gestalt terapii u zahraničních lektorů z Norska a Belgie (ukončen 1998) mi umožnil hlavně poznávat sám sebe a také objevovat vlastní tvořivost. Praktické zkušenosti jsem sbíral jako psychiatr a psychoterapeut při práci s klienty v rámci denního stacionáře, psychiatrické nemocnice a soukromé praxe. Teoretické vzdělání v gestalt terapii jsem si doplňoval v navazujícím postgraduálním výcviku, supervizním výcviku, mezinárodním kurzu o gestalt pojetí psychopatologie a také při psaní českých i zahraničních článků a knižních kapitol. Publikuji texty zejména o psychoterapii v klinické praxi, spolu-editoval jsem knihy: Současná psychoterapie (Portál, 2010); Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (FrancoAngeli, 2013); Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (Cambridge Scholars Publishing, 2016). Důležitá je pro mne také otevřenost jiným přístupům. Absolvoval jsem výcvik v Pesso terapii (PBSP) a v integrativní supervizi (ČIS), založil jsem výcvik Integrace v psychoterapii, na katedře psychologie FSS MU v Brně učím budoucí psychology a jsem členem Centra pro výzkum psychoterapie. Spolupráce s kolegy z jiných psychoterapeutických směrů mi umožňuje vidět, v čem je důležitý přínos gestalt terapie a také v čem se gestalt terapie může dále vyvíjet.