Mgr. Petr Odstrčil

Psychoterapeut Petr OdstrčilSoukromou psychoterapeutickou praxi jsem založil v roce 1994. Pracuji v centru Viaduct jako individuální, párový a skupinový psychoterapeut. Mám výcviky v Gestalt terapii, PBSP a Biosyntéze. Ve svém přístupu se snažím všímat si všech rovin lidského bytí a pomáhat je vhodně propojovat s tělesným prožíváním klienta. Andragogické vzdělání také využívám při lektorování vzdělávacích programů, psychoterapeutických výcviků, přednášek a tematických seminářů. V minulosti jsem pracoval jako supervizor v sociální oblasti, dnes se věnuji supervizi v psychoterapii.