MUDr. Elena Křivková

Psychoterapeutka Elena KřivkováNarodila jsem se na Slovensku, ale od r. 1988 žiji v Čechách.

Profesní dráhu jsem začínala jako psychiatr na Psychiatrické klinice v Hradci Králové. Pracovala jsem především na otevřeném oddělení a v léčebně návykových nemocí, kde jsem mohla pracovat psychoterapeuticky.

Jsem absolventkou Institutu pro gestalt terapii Praha. Gestalt terapii vnímám jako základní matrix své práce s klientem. V devadesátých letech mě obohatila tanečně terapeutická technika Primitivní exprese, kterou v Česku učil Belgičan Johan Dhaese. Významným inspiračním zdrojem byla pro mě i psychoanalytická psychoterapie. V roce 2013 jsem ukončila výcvik v Českém institutu supervize.

V současnosti pracuji jako privátní psychiatr a psychoterapeut v Hradci Králové, jako lektor nebo supervizor výcvikových institutů gestalt nebo integrativního zaměření (INSTEP, IVGT), poskytuji individuální i týmovou supervizi kolegům z pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb nebo vězeňské služby.

Teoreticky mě zajímá oblast poruch osobnosti a metodika práce s touto skupinou klientů, propojování přístupu psychoterapeutického a psychiatrického, kombinace psychoterapie a psychofarmakologie v rámci různých diagnóz.

Jsem matkou dvou dospělých dcer a dvojnásobnou babičkou.