Mgr. Tomáš Přikryl

Psychoterapeut Tomáš PřikrylVystudoval jsem tam také psychologii na Filozofické fakultě MU, narodil jsem se a žiji v Brně. Absolvoval jsem dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR v letech 1992-1996 a v letech 1999-2003 kompletní výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, kde jsem získal certifikát Gestalt psychoterapeuta. Po absolvování dalšího, trenérského, výcviku v Gestalt terapii, v současnosti v Dialogu působím jako trenér a supervizor.

Dlouhodobě pracuji se závislými, zejména v oblasti doléčování v rámci Sdružení Podané ruce.

Od roku 2003 pracuji také v soukromé praxi individuálně s dospělými klienty, někdy s páry.

Dlouhodobě se věnuji také práci supervizora a v roce 2013 jsem ukončil supervizní výcvik jako supervizor ČIS. Gestalt psychoterapie (i supervize) pro mě znamená příležitost pro setkávání lidí na mnoha úrovních a objevování a uvědomování si toho, co přináším do setkání já, co ti druzí a toho, co vzniká mezi námi.