prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Absolvent jednooborového magisterského studia psychologie při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením na klinickou psychologii. Klinický psycholog se specializační způsobilostí pro psychoterapii. Odborná způsobilosti k výkonu povolání adiktologie, včetně zvláštní odborné způsobilosti. Vzdělání v psychoterapii začínal akreditovaným výcvikem v integrativní psychoterapii v IPPIPAP (Olomouc) u Standy Kratochvíla (1995-1999). Po cvičné individuální sebezkušenosti nejdříve u Tona Poláka a následně u Luďka Běťáka a po sérii výcvikových kurzů v Katatymně-imaginativní psychoterapii (dosažený stupeň vzdělání C2) jej definitivně ovlivnila gestalt terapie. V letech 1999-2003 absolvolal základní výcvik v gestalt terapii u institutu DIALOG a od té doby zůstal orientován na tento přístup. V letech 2008-2010 pak své vzdělání doplnil o výcvik v supervizi (u Jana Kožnara a Marie Henková), které se v rámci možností věnuje.

Svoji práci začínal jako dobrovolník v roce 1994 v Brně tehdy u Nadace Podané ruce, kde později zakládal a spoluzakládal denní psychoterapeutické středisko a centrum substituční léčby. V letech 1995 – 1999 absolvoval dlouhodobý specializovaný stážový pobyt na uzavřeném oddělení Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích (přednostka prof. MUDr. Eva Češková). Zde se v rámci své klinické profilace mimo práce s pacienty s problematikou závislostí, zabýval zejména problematikou poruch osobnosti a poruch schizofrenního okruhu. Po odchodu se Sdružení Podané ruce (2002) několik let pracoval ve výzkumu a na akademické půdě (Psychologický ústav AVČR a Katedra psychologie FFUP). Ke klinické práci se vrátil v roce 2004, paralelně se vznikem Centra adiktologie na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN. Od roku 2012 pracuje jako přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze v na této klinice připravil a v roce 2014 otevřel specializovanou ambulanci pro děti a dorost pro oblast adiktologie a tuto ambulanci vede.

Členem European Society for Prevention Research (EU-SPR), International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE), kde je členem od roku 2004 a po dvě funkční období je též členem jejího výboru. Dále je člen České asociace adiktologů, České společnosti pro Gestalt terapii, České lékařské společnosti, Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii a Společnosti pro návykové nemoci při ČSL JEP.

Je (opět) ženatý, má (zatím) tři syny.