MUDr. Ján Ballx

Psychoterapeut Ján BallxNarodil som sa v Nitre, promoval som na lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Psychoterapeutický Gestalt výcvik som ukončil v roku 2003, absolvoval som aj ďaľšie vzdelávanie na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Dánsku a vo Veľkej Británii. Pracoval som na psychiatrických klinikách v Nitre, v Bratislave a v Londýne. Od roku 2008 som sa usadil vo vlastnej ambulantnej praxi v Bratislave. Už vyše 20 rokov sa ako praktik zapájam aj v zahraničí do výskumu, prednášam, učím psychoterapiu, supervidujem klinické prípady. Zaujíma ma obzvlášť fenomenológia v psychiatrii, vzťahovosť, radikálna etika a klimatická spravodlivosť.

Z angažovanej spolkovej činnosti som bol 7 rokov členom výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS), z toho 3 roky aj ako jej podpredseda. Do roku 2016 som bol zakladajúcim prezidentom Slovenskej asociácie psychoterapie (SAGT). V rokoch 1998 až 2004 som ako spoluzakladateľ občianskeho združenia SPIRIT riadil klub Subterra v Nitre pre komunitnú podporu dostupnosti internetu a subkultúr. Celoživotne sa venujem aktívne umeniu, žijem v meste, som ženatý otec detí.