Mgr. Marian Bartoš

Psychoterapeut BartošNarodil jsem se v Praze, vystudoval psychologii na FFUK, absolvoval atestaci z klinické psychologie a následně funkční specializaci z psychoterapie. Gestalt terapii jsem studoval v Institutu pro výcvik v gestalt terapii v Praze, kde jsem byl následně šest let také členem lektorského týmu. Zde jsem i absolvoval supervizní výcvik. V párové terapii mě nejvíce ovlivnili Bob a Rita Resnick v rámci výcviku Gestalt Associates Training Los Angeles.

Nejvíce zkušeností s klinickou praxí jsem načerpal v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem působil jako klinický psycholog a školitel. Od roku 2009 se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi. Jsem zakladatel či spoluzakladatel psychoterapeutických center v Praze, Plzni, Jihlavě a Hradci Králové. V současnosti se věnuji soukromé praxi, lektorské a supervizní činnosti a vedení terapeutických týmů.

Gestalt terapii vnímám na jednu stranu jako řemeslo, nástroj, který mi pomáhá při pomáhání druhým, na druhou stranu jako prostor, kde se mohu setkávat s druhým člověkem takovým způsobem, který je mi vlastní. Je to jedinečné místo, kde se s klientem učíme navzájem poznávat, jací jsme, s tím, že je již na každém z nás, jak s tímto poznáním naložíme.